Historia | Referenser | Kvalitets- och Miljöpolicy | Vi stöder cancerfonden
Kvalitets- Miljöpolicy

kvalitetspolicymiljöpolicy
Preciplast AB är ett kvalitets- och miljötänkande företag.

Vi använder oss av ”Nollfelsprincipen” som innebär att man strävar efter en ständig förbättring för att kunna leverera felfria detaljer.

Vårt miljöarbete skall baseras på att skapa en allmän miljömedvetenhet inom Preciplast AB och hos våra kunder. Vårt stora engagemang i kvalitets- och miljöfrågor är ett av skälen att välja Preciplast AB som leverantör.